Binnenkort in Salon Saffier
 
Marsmans naleven
onthulling gedenkbord, presentatie nieuwe uitgaven, voordracht

Op 21 juni a.s. is het 81 jaar geleden dat de dichter-criticus H. Marsman, geboren en opgegroeid in Zeist, overleed. Een goed moment voor de onthulling van een gedenkbord en voor de presentatie van een boekje over Marsmans laatste levensmaanden en van een nieuwe volledige uitgave van zijn dichtwerk.

zondag 20 juni 2021 14.00 u. (o.vb. van corona-maatregelen)

Het programma zal bestaan uit de onthulling van een gedenkbord voor Hendrik Marsman (geboren in 1899) bij het graf van zijn ouders. In 1940 kwam hij om bij de explosie van het schip waarmee hij vanuit Bordeaux de Duitse bezetters wilde ontvluchten naar Engeland. Marsman kreeg geen graf.
Verder zullen er twee nieuwe uitgaven gepresenteerd worden, namelijk De laatste levensmaanden van H. Marsman door Niels Bokhove & Arne Zuidhoek (uitgave Salon Saffier) en Ik die bij de sterren sliep, een recent verschenen nieuwe complete uitgave van alle gebundelde, verspreid gepubliceerde en nooit eerder verschenen nagelaten gedichten van Marsman (uitgave Van Oorschot), samengesteld door dr. H.T.M. van Vliet. De eerste (of bijna eerste) exemplaren zullen worden aangeboden aan Henny Marsman, gelijknamige neef van de dichter, en een andere bijzondere gast.

Met een voordracht van Marsmans gedichten, boekverkoop en een drankje.

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met gemeentelijke begraafplaats Zeister Bosrust, Literair Zeist, uitgeverij Van Oorschot en boekhandel Kramer & Van Doorn (Zeist).

» meer over de voorstelling
 
 
Awaters spoor
literaire omzwervingen door het Utrecht van Martinus Nijhoff

Herdruk boekuitgave

In 2010 verscheen Awaters spoor van literatuurhistoricus Niels Bokhove bij uitgeverij Bas Lubberhuizen. Al jaren uitverkocht. Tijd voor een herziene druk die wordt verwacht in juni 2021 en nu uitgegeven door Salon Saffier.

zondag 11 juli 2021 of daaromtrent en o.vb.

Later volgt meer gedetailleerde informatie.

» meer over de voorstelling
 
 
Lust tot lezen en schrijven

Vincent van Gogh en zijn schoonzus Jo van Gogh-Bonger

door Hans Luijten, onderzoeker Van Gogh Museum/biograaf Jo van Gogh-Bonger

voordracht door Michiel Bijmans & Jiska de Wit, acteurs
beeldmateriaal

zondag 29 augustus 2021 14.30 u. ONDER VOORBEHOUD

In zijn voordracht zal Hans Luijten ingaan op Vincent van Gogh (1853-1890) als gedreven briefschrijver en op zijn grote liefde voor de West-Europese literatuur. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan het veelzijdige leven van Jo van Gogh-Bonger (1862-1925), die getrouwd was met Vincents broer Theo. Ook zij was een fervent lezer. In haar brieven en dagboeken schrijft ze uitvoerig over haar leeservaringen. Decennia lang spande Jo zich in om zowel de kunst als de brieven van Van Gogh te promoten. Daarin was ze buitengewoon succesvol.

Acteurs lezen brieven van Van Gogh en fragmenten uit de dagboeken van Jo van Gogh-Bonger. Met beeldmateriaal.

Beelden rechts: zelfportret Van Gogh 1887; Van Gogh-Bonger 1884

» meer over de voorstelling
Salon Saffier intiem literair theater