Binnenkort in Salon Saffier
 
Het feestelijke leven van C.C.S. Crone

theatrale voordracht door Boris van den Wijngaard, acteur
inleiding Marijke van Dorst, biograaf Crone

tevens foto’s van Crones teksten op Utrechtse gevels door fotograaf Werry Crone

zondag 28 april 2019 14.30 u.

C.C.S. Crone, naamgever van de literaire prijs van de stad Utrecht en bron van vele tekstregels op Utrechtse gevels, publiceerde in 1939 - 80 jaar geleden - Het feestelijke leven, met daarin de inmiddels klassieke regels ‘En hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg’ (Centraal Station, Jaarbeursplein, én beeld in de tuin van de Bruntenhof). Het verhaal van een man die terugkijkt op zijn leven. Wanneer Henk Buysman op de drempel van zijn huisdeur staat om het draaiorgel beter te kunnen horen, begint een zwerftocht door zijn herinneringen. Een feestelijk leven? Beeldend, vol muziek en de stad Utrecht als decor.

» meer over de voorstelling
 
 
Vincent van Gogh: a literary mind
programma over de schilder Van Gogh als lezer van grote auteurs, en schrijver van honderden brieven

door Wouter van der Veen, Van Gogh-kenner en publicist
met voordracht door Joop Keesmaat, acteur
en beeldmateriaal

zondag 26 mei 2019 14.30 u.

Wegens ziekte van de hoofdspreker uitgesteld. U kunt uw belangstelling voor dit programma uiteraard al kenbaar maken via info@salonsaffier.nl.

‘Ik heb een min of meer onweerstaanbare passie voor boeken en de behoefte me voortdurend te vormen, te studeren als je wilt, net zoals ik de behoefte heb om brood te eten’, schrijft Vincent van Gogh (1853-1890) aan zijn broer Theo in juli 1880. In zijn brieven noemt hij meer dan 150 schrijvers uit tien landen en op z’n minst 200 werken in vier talen, die samen bijna drieduizend jaar literatuurgeschiedenis beslaan. Van Homerus tot Zola. Van Gogh las, kopieerde, verwierp, adoreerde, citeerde, vervormde, herlas, veroordeelde en raadde zijn broer, zus en kunstenaarsvrienden in zijn brieven vaak dringend de literatuur aan die hij zelf belangrijk vond.

Wouter van der Veen vertelt over de ‘literaire reis’ van de schilder, over de bevestiging van zijn ideeën en verantwoording van zijn daden die hij beide bijna altijd zocht in de boeken van zovele befaamde schrijvers; over zijn brieven - egodocumenten, waarin Van Gogh commentaar geeft op zijn leven en kunstenaarschap -, die op dezelfde hoogte gesteld worden als de correspondentie van Multatuli en beschouwd worden als de aangrijpendste kunstenaarscorrespondentie uit de wereldliteratuur.
Gelardeerd met beeldmateriaal en een voordracht van fragmenten uit het werk van ‘de auteurs van Van Gogh’ en zijn brieven door Joop Keesmaat.

» meer over de voorstelling
 
 
De Presentatie van…
het nieuwe nummer van De Utrechtse Boekhouder, digitaal tijdschrift voor Utrechts literair erfgoed (aflevering 21)

met medewerking van o.a. Niels Bokhove en Hans Heesen, redacteuren van De Utrechtse Boekhouder, en enkele auteurs van bijdragen aan aflevering 21.

in de bijzondere ambiance van Haffmans Kunst- en Antiekhandel, een voormalig stadszendingskerkje

zondag 2 juni 2019 14.30 u.

Het nieuwe nummer is in papieren uitgave ter plekke te koop.

» meer over de voorstelling
 
 
Paul van Ostaijen – portret van een veelzijdige Vlaming

door Matthijs de Ridder, biograaf Van Ostaijen
Ben Sluijs, saxofonist
beeldmateriaal


zondag 23 juni 2019 14.30 u.

Paul van Ostaijen (1896-1928) is vooral bekend als een schrijver die begin jaren twintig de traditionele verstechniek overboord gooide en experimenteerde met nieuwe vormen: typografie, schrijfwijze, klank, ritme en kleur, bijvoorbeeld in de bundel Bezette stad (1921). Bekend ook om zijn verzen als ‘Marc groet ’s morgens de Dingen’ en ‘Alpejagerslied’. Maar hij was veel meer dan een vernieuwer van poëzie, hij was ook baanbrekend met zijn bijzonder satirisch proza, grotesken genoemd; daarnaast een scherpzinnig essayist, bevlogen (kunst)criticus en politiek commentator. Verslingerd aan de film en de jazz schreef hij ca. 1921 het (dadaïstische) filmscenario De bankroet jazz. Van Ostaijen vertegenwoordigde in zijn tijd een nieuw geluid op veelzijdige wijze.

Matthijs de Ridder, biograaf en publicist van en over Van Ostaijen, gaat nader in op het leven van de in Antwerpen geboren schrijver, die op bijna tweeëndertigjarige leeftijd overleed aan tuberculose, en schetst de ontwikkeling die hij in zijn werk doormaakte. Plaatst hem in de literaire, culturele en politieke geschiedenis van zijn tijd, zowel in het Antwerpen van rond de Eerste Wereldoorlog, zijn jaren in Berlijn (1918-1921) en de jaren daarna in Vlaanderen. Ook is er aandacht voor Van Ostaijens (inter)nationale contacten met de kunstenaarswereld en de invloed die hij uitoefende op latere literatoren in zijn land en daarbuiten. Met toepasselijk beeldmateriaal.
Samen met de internationaal vermaarde jazzsaxofonist Ben Sluijs ontstaat ook een muzikaal portret van Van Ostaijen.

» meer over de voorstelling
Salon Saffier intiem literair theater